Effectief werken

1.2.2. Proactieve secretaresse

De inspiratie- en werksessie ‘de proactieve secretaresse is ook een vervolg op de sessies rond de ‘Secretaresse van de toekomst’ en omvat elementen van persoonlijk leiderschap, de rol en kwaliteiten van de assistant en het team als geheel. Met behulp van de trainer en de inzet van diverse werkvormen gaat het team aan de slag met voorbeelden en cases uit de dagelijkse praktijk. Onze kernmerken van de proactieve secretaresse zijn hierbij leidend.

Trainer: Erika Krone

1.3. On the Job training

On the job training en coaching – follow up en individuele begeleiding

1.3.1. On the job training

Deze maatwerktraining is speciaal ontwikkeld voor deelnemers en wordt individueel gegeven binnen de eigen werkomgeving. De deelnemers gaan met een externe professional aan de slag om samen te komen tot optimaal gebruik van Office en andere software en een adequate organisatie van het werk. Geen standaard programma, maar gericht op de specifieke kennis en werkzaamheden van de deelnemer: haal je alles uit de systemen? Hoe ondersteun je optimaal en hoe gebruik je bijvoorbeeld de iPad? Wat kan effectiever en efficiënter? Kortom, hoe zorg je ervoor dat je weer up-to-date bent? De on the job training wordt ingezet om efficiënter en effectiever te gaan werken, zodat er meer tijd is voor andere zaken. Vaak horen we van drukke secretariaten dat ze na het invoeren van de tips van de on the job training meer ‘lucht’ hebben.

1.3.2.Follow up

Voor de borging van de on the job training is het van belang dat na de individuele sessies een follow-up plaatsvindt met het hele team. Zo blijven de zaken die besproken en aanbevolen zijn actueel en kunnen werkwijzen gezamenlijk afgestemd worden. Gedurende een aantal dagdelen is de trainer op de werkvloer om met het team in kaart te brengen wat de werkzaamheden zijn, welke op dezelfde manier worden gedaan en welke nog geharmoniseerd kunnen worden. De trainer besteedt aandacht aan de werkprocessen, de samenwerking, de onderlinge overdracht van werkzaamheden en wat de standaard en de maatwerk dienstverlening zou kunnen zijn. De deelnemers gaan vervolgens zelf aan de slag, met ondersteuning van de trainer.

Trainers: Mirka Ridder, Martine de Troije, Pamela van Deenen, Linda van Beveren, Cindy Smits, Irma van der Kleij, Birgitte Leertouwer

1.4.6. Timemanagement

Twee dagdelen

Deze training is gericht op effectief organiseren en op het creëren van tijd voor andere zaken. De volgende onderdelen komen aan de orde: timemanagement, optimaal plannen (van eigen werk), hoe om te gaan met hinderlijke verstoringen en klantgericht ‘nee’ zeggen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan houding, gedrag en energie van de secretaresses of assistants omdat daar de hoofdmoot ligt van de verandering. Hiermee raakt deze training ook persoonlijke effectiviteit, zodat de secretaresse of assistants hier zelf en als lid van een team mee verder kan. De trainer reikt theorie aan die gebruikt wordt tijdens de training en er wordt geoefend met praktijkvoorbeelden.
Voorafgaand aan deze training wordt in de regel een on the job training gepland. Deze training geeft goede input voor de zaken die aansluitend bij de training timemanagement geoefend en besproken worden. Hierdoor ontstaat een maatwerktraining waarin de deelnemers door een ervaren trainer individueel wordt begeleid om het werk meer lean en prettiger te organiseren.

Trainer: Erika Krone

Nieuwsgierig?

neem contact met ons op

Trainers

meer weten over de trainers?