3.(Digitale) vaardigheden

3.1. Masterclass Outlook

Twee dagdelen

E-mail heeft een belangrijkere rol in de werkzaamheden van deelnemers. Zij krijgen dagelijks een grote hoeveelheid mail te verwerken. Outlook biedt veel mogelijkheden om e-mail goed te managen. Door de werkdruk ontbreekt echter vaak de tijd om uit te zoeken en bij te houden welke nieuwe mogelijkheden bestaan om werkzaamheden efficiënter en slimmer uit te voeren.

Het doel is efficiënter te leren werken met Outlook en e-mail zonder onnodige details en technische aspecten. Uiteraard wordt er aandacht besteed aan de wijze waarop in de dagelijkse praktijk de manager of bestuurder efficiënt kan worden ondersteund en van informatie kan worden voorzien. De deelnemers leren Outlook beter te beheersen en krijgen tips en trics waardoor zij efficiënter, bewuster en effectiever om leren gaan met e-mail. De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:
Ook leren zij bewuster te e-mailen en welke alternatieven er voor email beschikbaar zijn. Het is belangrijk dat de deelnemers kunnen inloggen in de eigen werkomgeving. Tijdens de workshop gaan zij direct met de inrichting van de eigen mailbox aan de slag.
De ervaring heeft geleerd dat de deelnemers na de masterclass bekend zijn met de mogelijkheden, tips en tricks om efficiënter gebruik te maken van Outlook. Zij hebben na afloop een optimaal ingerichte mailbox en kunnen op een meer effectieve, efficiënte en bewuste wijze omgaan met de toenemende stroom aan inkomende en uitgaande e-mailberichten.

Trainers: Mirka Ridder, Vanessa Simons, Birgitte Leertouwer

3.2. IPad Basic

Twee dagdelen

De iPad wordt binnen steeds meer organisaties ingezet om papierloos en plaats onafhankelijk werken te bevorderen. Dit brengt andere mogelijkheden en werkmethoden met zich mee. De ontwikkeling gaat snel. Er zijn steeds meer apps en accessoires, waardoor de iPad nog beter zakelijk ingezet kan worden. Wij hebben speciaal voor deelnemers een workshop ontwikkeld om slimmer te leren werken met de iPad. De workshop is bedoeld voor mensen die de iPad gaan gebruiken. Tijdens de workshop gaan de deelnemers actief met de iPad aan de slag. In de sessie wordt uitgebreid aandacht besteed aan de gebruiksmogelijkheden van de iPad en aan het effectieve zakelijke gebruik.

Na het volgen van deze interactieve workshop is men bekend met de mogelijkheden, tips en tricks en zakelijke apps voor de iPad. De deelnemers kunnen op een effectieve, efficiënte en bovenal professionele manier papierloos werken met behulp van de iPad.

De deelnemers ervaren hoe ze de iPad in de praktijk kunnen gebruiken en hebben kennisgemaakt met de zakelijke apps. De iPad is na de workshop ingericht voor zakelijk gebruik. Tijdens het praktijkgedeelte wordt uitgebreid ingegaan op vragen van de deelnemers.

3.3. Masterclass iPad

Twee dagdelen

De iPad wordt binnen steeds meer organisaties ingezet om papierloos en plaats onafhankelijk werken te bevorderen. Dit brengt andere mogelijkheden en werkmethoden met zich mee. De ontwikkeling gaat snel. Er zijn steeds meer apps en accessoires, waardoor de iPad nog beter zakelijk ingezet kan worden. Wij hebben speciaal voor deelnemers een workshop ontwikkeld om slimmer te leren werken met de iPad. Deze workshop is bedoeld voor mensen die de iPad regelmatig gebruiken en bij wie de basismogelijkheden bekend zijn. Tijdens de masterclass gaan de deelnemers actief met de iPad aan de slag. Voorafgaand aan de training ontvangen de deelnemers een inventarisatieformulier zodat de training is afgestemd op het huidig gebruik, niveau en de wensen. In de masterclass wordt ook aandacht besteed aan de gebruiksmogelijkheden van de iPad en aan het effectieve zakelijke gebruik. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan het bewerken en annoteren van bestanden.

Deze masterclass is inmiddels vele malen gegeven en de deelnemers waren enthousiast over de hands-on aanpak van de trainer en de concrete tips en tricks die zij aan het einde van de dag mee kregen. Uit de praktijk is gebleken dat deelnemers na het volgen van de workshop bekend zijn met de mogelijkheden en zakelijke apps voor de iPad. Zij kunnen op een meer effectieve, efficiënte en bovenal professionele wijze papierloos werken.

3.4. Social Media

Twee dagdelen

Social media neemt een belangrijke plaats in onze samenleving in. In het algemeen kan worden gesteld dat deze kanalen niet meer kunnen worden genegeerd. Sociale netwerken verbreden de contacten en verbeteren de communicatie met burgers, bedrijfsleven, relaties en collega’s. Deze veranderingen hebben ook effect op het vak van secretaresse of assistant. Toch vragen veel deelnemers zich af wat voor hun functie en de organisatie waarvoor zij werken de toegevoegde waarde is van het gebruik van social media en welke rol zij daarin kunnen spelen.

In deze workshop wordt uitgebreid aandacht besteed aan de zakelijke mogelijkheden van social media en de toegevoegde waarde voor de bestuurder, directeur of manager. Ook wordt stilgestaan bij beschikbare tools om op een efficiënte wijze met social media om te gaan. In de workshop komen veel praktische voorbeelden aan bod en wordt ingegaan op vragen van de deelnemers.

Uit ervaring is gebleken dat deze workshop de aanleiding is tot een verfrissende kijk op de toegevoegde waarde van social media voor de deelnemers en de organisatie waarvoor zij werken. Deelnemers krijgen praktische inzichten, voorbeelden en technieken aangereikt om op een efficiënte wijze om te gaan met nieuwe communicatiemiddelen.

3.5. Slim werken & Social Media

Een dagdeel

In deze workshop wordt aandacht besteed aan de zakelijke mogelijkheden van social media voor deelnemers en de toegevoegde waarde voor de bestuurder, directeur of manager. Daarnaast wordt gekeken hoe het inzetten van social media kan bijdragen aan slimmer werken. Ook wordt stilgestaan bij beschikbare tools om op een efficiënte wijze met social media om te gaan. Uit praktijkervaring is gebleken dat deze workshop de aanleiding is tot een verfrissende kijk op de toegevoegde waarde van social media voor de deelnemers en de organisatie waarvoor zij werken. Deelnemers krijgen praktische inzichten, voorbeelden en technieken aangereikt om op een efficiënte wijze om te gaan met nieuwe communicatiemiddelen.

3.6. Effectief & efficiënt digitaal samenwerken

Een dagdeel

Slimmer werken begint met bewustzijn. Bewustzijn van waar je mee bezig bent, wat je nodig hebt en wat er dagelijks op je afkomt aan informatie en prikkels. Door minder papier te gebruiken, te digitaliseren en gebruik te maken van de nieuwste internettools,  kun je effectiever en sneller werken en meer rust brengen in je digitale leven. De pc, smartphone, internet en Outlook bieden vele mogelijkheden om efficiënter te werken. In deze training maak je kennis met de mogelijkheden Je krijgt veel praktische tips die je direct tijdens de training toe kunt toepassen in je dagelijks werk. De volgende onderwerpen komen in deze training aan bod: papierloos werken, verborgen geheimen van Outlook, informatiemanagement, werk- en communicatiestijlen, tools voor digitaal samenwerken, digitaal archiveren, zoeken met Google.

Alle trainingen: Vanessa Simons

Nieuwsgierig?

neem contact met ons op

Trainers

meer weten over de trainers?